Reuniunea Mariană – 20 de ani de activitate

În binecuvântata seară de 13 octombrie, în Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavril” din Satu Mare a fost sărbătorită aniversarea a 20 de ani de la reînfiiţarea Reuniunii Mariane „Regina Păcii”.

Programul a început la orele 16:00 cu un salut al Pr. Protopop Roman Dumitru, care în cuvântul său a amintit despre apariţiile Fecioarei Maria de la Fatima, în acest an sărbătorindu-se 100 de ani de la aparitiile Fecioarei celor trei păstoraşi cât şi despre importanţa Rozarului în viaţa fiecărui marianist.

Cu multe emoţii, dna Aurelia Ciuclean a salutat preotii, invitaţii si credincioşii prezenţi „Precucernici Părinţi, dragi membrii ai Reuniunii Mariane la ceas aniversar, 20 de ani de la reînfiinţarea Reuniunii Mariane în Protopopiatul Greco-Catolic de Satu Mare, imi revin în minte cuvintele Preasfinţitului de pie memorie Ioan Suciu: „Înţelegem că a fi marianist nu indică straie sfinte de călugăr, nici pietate moale, timidă, ci convingerea că suntem chemaţi să fim creştini, luptători, apostoli care nu dezmint prin fapte numele lor. Marianistele şi marianiştii sunt chemaţi să devină reprezentanţii vieţii creştine în societate”, am incheiat citatul.”

Programul a continuat cu Sf. Rozar de lumină, două rugăciuni de mulţumire şi consacrare la Sf. Fecioara de la Fatima, Paraclisul Maicii Domnului, după care Dna. Ghişa, Preşedinta Reuniunii Mariane din Eparhia de Maramureş a transmis urările dumneaei cât şi cele ale Pr. Spiritual şi ale Pr. Vicar cu laicii Angel Zareczki. „Pr. Spiritual al Reuniunii Mariane, Pr. Ioan Fârte, se uneşte cu noi în rugăciune pentru ca Reuniunea Mariană sătmăreană şi întreaga comunitate să se bucure de binecuvântarea Domnului prin scumpa noastrâ Mamă Cerească.”

Seara a continuat cu Sfânta Liturghie, la care au fost prezenţi mai mulţi preoţi, atât din Satu Mare, cât şi din parohiile, Botiz, Odoreu, Târşolţ şi Prilog. În cuvântul său de învăţătură, Pr. Fodoruţ Florin, paroh al Parohiei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din Satu Mare a amintit despre importanţa de a folosi metode si tehnici noi de a evangheliza cât şi despre rolul membrilor Reuniunii Mariane „Rolul dumneavoastră care este? Este suficient oare să ne întâlnim o dată pe lună şi să facem o rugăciune comună? Este suficient ca din când în când să ne aducem aminte de săracii din parohia noastră şi să contribuim după puterile noastre la a hrăni şi a stinge o nevoie a unuia sau a altuia dintre persoanele nevoiaşe? Avem conştiinţa împăcată pentru toate aceste lucruri? O vom avea în măsura în care ne face ascultători ai lui Isus Hristos şi El ne va da în inimă acea pace care ne va spune că ceia ce am făcut a fost lupta cea bună pe care am dus-o, că am dus mai departe flacăra Evangheliei. Dumneavoastră ca să deveniţi o mişcare cu adevărat vie trebuie să vă gândiţi prin ce modalitaţi putem vorbi omului de astăzi, cum putem sa atragem in mijlocul nostru mai mulţi tineri. Dumneavoastră sunteţi ajutoarele noastre. Fie ca această sărbătoare să ne facă să vedem luminile, bucuriile din reuniunile noastre mariene din parohiile noatre, dar totodată să fie şi un prilej de revedere, de reînţelegere a rolului pe care noi îl avem în biserica noastră. ”

Seara s-a încheiat cu un parastas pentru membrii decedaţi din Reuniunea Mariană şi o agapă fraţească.

Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru toate darurile primite, iar Sfintei Fecioare pentru ocrotirea pe care ne-o dăruieşte!

Ana-Maria Costin