Rugăciune de mulțumire la sfârșitul anului

Dumnezeule nemărginit, îngenunchez cu umilinţă înaintea ta, în cea din urmă zi a anului acestuia.

Cât de mare a fost bunătatea ta şi cât de multe au fost binefacerile cu care m-ai copleşit în anul acesta! De la tine am primit viaţa şi sănătatea; tu ai dat rod câmpiilor, mi-ai dăruit cele trebuincioase, şi de câte nenorociri m-ai păzit! Şi dacă ai îngăduit să mi se întâmple ceva rău, tot spre binele meu ai rânduit aceasta, pentru ca, dacă nu te iubesc când îmi faci bine, să-mi aduc aminte de tine măcar când mă avertizezi. Şi totuşi cât de nerecunoscător ţi-am fost, câte păcate am săvârşit, cât de puţin m-am gândit la tine!

Pătruns acum de gânduri mai bune, iată-mă îngenuncheat înaintea Tronului tău.

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru binele pe care mi l-ai făcut; îţi mulţumesc pentru toate harurile primite de la tine şi chem toată curtea cerească a îngerilor ca să-ţi mulţumească, deoarece mare a fost bunătatea ta faţă de mine!

Îţi cer iertare, Doamne, pentru toată nerecunoştinţa mea, îţi cer iertare pentru că nu am împlinit legea ta, îţi cer iertate pentru că de atâtea ori am păcătuit şi astfel am răsplătit cu răutate şi nerecunoştinţă milostivirea ta!

Hotărârea mea bună din aceste clipe, de a nu te mai supăra pe viitor şi de a-ţi arăta mai multă recunoştinţă, să îmblânzească, Doamne, supărarea pe care ți-am pricinuit-o, şi dă-mi ca să aud din gura ta cuvântul de iertare! Tată ceresc, te rog, împacă-te cu un fiu care îţi cere iertare pentru greşeli; întoarce faţa ta către un păcătos care se căieşte şi întăreşte-i făgăduinţa de a te iubi cu statornicie aici pe pământ, ca să se bucure pe veci de vederea strălucirii tale dumnezeieşti.
Amin.

TE DEUM

Pe tine, Dumnezeule, te lăudăm, pe tine, Doamne, te mărturisim.

Pe tine, veşnicul Părinte,
tot pământul te cinsteşte.

Ţie toţi îngerii,
cerurile şi toate puterile,

heruvimii şi serafimii
îţi cântă fără încetare:

Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul, Dumnezeul Sabaot!

Plin e cerul şi pământul
de mărirea slavei tale!

Pe tine te măreşte
corul preaslăvit al apostolilor;

pe tine te slăveşte
numărul vrednic de laudă al profeților;

pe tine te laudă
ceata strălucită a martirilor;

pe tine te mărturiseşte sfânta Biserică
pe toată faţa pământului:

pe tine, Tatăl,
a cărui slavă este fără de sfârşit,

şi pe Fiul tău, unic, adevărat şi vrednic de închinare,
şi pe Duhul Sfânt, Mângâietorul.

Tu eşti regele măririi, Cristoase,
tu eşti Fiul cel veşnic al Tatălui.

Pentru mântuirea noastră
tu nu te-ai sfiit să te cobori în sânul Fecioarei.

Tu ai biruit ghimpele morţii
şi ai deschis celor ce cred împărăţia cerurilor.

Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu întru mărirea Tatălui.

Noi credem
că vei veni ca judecător,

deci pe tine te rugăm să vii în ajutorul slugilor tale
pe care le-ai răscumpărat cu sângele tău scump.

Învredniceşte-ne să fim număraţi printre sfinţii tăi
în slava ta cerească.

Mântuieşte, Doamne, poporul tău
şi binecuvântează moştenirea ta.

Călăuzeşte-i
şi înalţă-i pe ei până în veac.

În toate zilele te binecuvântăm
şi lăudăm numele tău în veci
şi în vecii vecilor.

Binevoieşte, Doamne, în ziua aceasta să ne fereşti de păcat.

Miluieşte-ne,
Doamne, miluieşte-ne.

Fie, Doamne, mila ta asupra noastră precum am nădăjduit şi noi în tine.

În tine, Doamne, am nădăjduit
şi nu voi regreta în veci.